Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Lev Vygotski

U bent hier:
<<< Terug naar vorige pagina

Lev Vygotski(1896 -1934) was een Russische psycholoog en filosoof. Zijn werk werd in de Sovjet-Unie niet gepubliceerd en was daarom pas in 1958 in het Westen bekend. Vernieuwend was zijn visie op de ontwikkeling en het opgroeien van kinderen. Hij noemde het kind een afhankelijk individu dat niet geïsoleerd kan leven. Het kind leert van zijn sociale omgeving.

De Russische psycholoog Vygotsky gaat ervan uit dat kinderen zich heel divers en op hun eigen manier ontwikkelen. Volgens Vygotsky kun je ontwikkeling niet koppelen aan leeftijd van het kind en je kunt geen eisen stellen aan het niveau van een kind op een bepaalde leeftijd. Vygotsky gaat ervan uit dat ieder kind daarin zijn eigen weg volgt, maar dat opvoeders en leerkrachten kinderen wel een ‘volgende ontwikkelzone’ aan kunnen reiken. Mogelijkheden die dicht liggen bij wat kinderen al kunnen en die kinderen aanmoedigen een volgend stapje te maken. Voor opvoeders en leraren is het de uitdaging om te zorgen dat ze nieuwe dingen zo aan kinderen presenteren, dat het kind er nieuwsgierig naar wordt en de behoefte voelt om het nieuwe, het andere, ook echt te leren.

Hoe doen wij dit bij KSH?

  • We sluiten nauw aan bij het eigen ontwikkelingstraject van kinderen en begeleiden hen om hier steeds een stapje verder in te komen door ze kennis te laten maken met nieuw spelmateriaal of door deel te nemen aan een nieuwe, gezamenlijke activiteit.
  • Niet alle kinderen in dezelfde leeftijdsgroep zijn gelijk in ontwikkeling en interesse. Door intensief met de kinderen op te trekken, zien we dat ieder kind zijn eigen ontwikkeling doormaakt en op zijn eigen tijd toe is aan een nieuwe stap.
  • We staan dichtbij de kinderen, waardoor we ook zien dat kinderen zich soms gehinderd en geremd voelen om een nieuwe stap te maken. We bespreken dan met elkaar hoe we het kind toch iets aan kunnen reiken om een volgend stapje te maken en verder uiting te geven aan wat het in zich heeft. We oefenen samen met de kinderen en bespreken als het nodig is met de ouders/opvoeders hoe zij kinderen ook nieuwsgierig kunnen maken om nieuwe dingen te leren.
Was dit artikel behulpzaam?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave