Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Kinderen halen / brengen

U bent hier:
<<< Terug naar vorige pagina

De kinderen voor het kinderdagverblijf kunnen in de ochtend tussen 07.00 uur en 09.00 uur worden gebracht. Voor halve dagopvang in de middag is het tijdstip van brengen tussen 12.30 en 13.00 uur. Het ophalen in de middag kunt u het liefst doen tussen 16.30 en 19.00 uur. Tenzij anders afgesproken zouden wij graag zien dat aan deze tijden gehoor wordt gegeven, vanwege het dagprogramma dat anders verstoord zou worden.

De kinderen in de BSO worden door ons lopend, met de fiets, per taxi/ KSH busje of met eigen auto’s van school gehaald en kunnen door de ouders tussen 16.30 en 19.00 uur worden opgehaald. De oudere kinderen die in de buurt wonen mogen, indien ouder(s) hier toestemming voor gegeven hebben, zelf op een – met de ouder afgesproken tijdstip- naar huis gaan. De kinderen in de VSO kunnen vanaf 07.00 uur worden gebracht of binnenkomen. De pedagogisch medewerkers begeleiden hen dan naar school.

Indien een kind na sluitingstijd van KSH wordt opgehaald wordt er € 25,– per half uur extra in rekening gebracht.

De haal en breng procedure kan afwijken indien de actualiteit hierom vraagt. Dit kan gaan om gezondheidsrisico (uitbraak virus, pandemie) of andere veiligheidsmaatregelen uitgezet door overheid, gemeente of de organisatie.

Was dit artikel behulpzaam?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave