Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Janusz Korczak

U bent hier:
<<< Terug naar vorige pagina

Janusz Korczak (1878 – 1942) Was een Pools- Joodse arts die als pedagoog en leider van een weeshuis voor Joodse kinderen bekendheid verwierf. In zijn leven en bij zijn werk ging hij er van uit dat ieder kind recht op respect heeft. Hij schreef veel boeken waarin hij zijn visie uiteenzette om met kinderen als volwaardige mensen om te gaan.

Ook bij de Poolse pedagoog Janusz Korczak staan respect en gelijkwaardigheid centraal. In de visie van Korczak is een kind een compleet en volwaardig mens en niet pas op weg om dat te worden.

Er wordt vaak veel druk op kinderen gelegd om te groeien, om te ontwikkelen en om ‘in de toekomst iets te worden’. Korczak vroeg om respect en geduld voor de kindertijd. De kindertijd is een tijd op zichzelf, waarin het kind een prachtig, volwaardig mens is. Het mens zijn van het kind ligt niet in een verre toekomst, als hij alle scholen heeft doorlopen, maar het kind verdient in de kindertijd al respect en gelijkwaardigheid.

Het kind heeft recht op ruimte, op vrijheid, op het vormgeven van zijn eigen verlangens. In de visie van Korczak legt de samenleving teveel druk op kinderen om zich te voegen in de maatschappij en neemt het daarmee de levendigheid van kinderen af. Korczak had  in zijn weeshuis een kinderrechtbank en kinderparlement ingesteld vanuit zijn diepe geloof in, en zijn respect voor kinderen.

Hoe doen we dit bij KSH?

  • In de kinderdagopvang, de peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang wordt kinderen veel aangereikt om te doen, om mee te spelen, om zich te ontwikkelen. Daarbij is veel ruimte voor de eigen keuze van kinderen. Op het kinderdagverblijf wordt gewerkt met thema’s. Dit kan volgens een vaststaand Vroeg Voorschools Educatie programma, of met een zelfgekozen thema-jaarprogramma. Buiten de thema-activiteiten om is er op de kinderdagverblijven ruimte voor de eigen keuze van kinderen. De pedagogisch medewerkers spelen in op de behoefte en interesse van het kind.
  • Op de Kidsclub wordt gewerkt met workshops, activiteiten en vakantieplanningen. Ook is er tijd en aandacht voor de eigen inbreng van kinderen; via de Kinderraad kunnen zij hun eigen ideeën naar voren brengen, die door de vestigingen omgezet worden in een concreet aanbod dat aansluit bij de interesses van de groep.
  • Kinder Service Hotels heeft  aandacht voor de ontwikkeling van de eigen competenties van kinderen. Wij geloven dat kinderen, door het ruime aanbod dat er is, spelenderwijs van alles aangereikt krijgen, waarmee ze vorm geven aan hun eigen ontwikkeling. De ontwikkeling van competenties is geen dwangmatig proces; er is juist veel ruimte om gewoon kind te zijn.
  • Wij werken vanuit de visie dat kinderen enorm goede ideeën hebben. Zeker in de Kidsclub worden de ideeën en oplossingen van kinderen voor praktische dagelijkse zaken even serieus gewogen als de ideeën en oplossingen van de pedagogisch medewerkers. Er wordt in alledaagse situaties op basis van respect en gelijkwaardigheid binnen de groep gekeken naar werkbare oplossingen; de pedagogisch medewerkers leggen die niet op voorhand op aan de kinderen.
  • Wij staan als coach en gids van de kinderen aan de zijlijn. We kijken nieuwsgierig en verwachtingsvol naar de ontdekkingstocht van het kind.
  • Op een aantal van onze Kidsclubs is gestart met een Kinderraad, een kinderraadsvergadering met een voorzitter en een notulist. Kinderen bespreken daar onderwerpen als materiaal, speelgoed, activiteiten, workshops en vakantieplanningen. Op deze manier kunnen zij aangeven waar ze behoefte aan hebben, wat ze leuk vinden en wat ze graag willen. We willen deze werkwijze uitbreiden naar alle Kidsclubs.
Was dit artikel behulpzaam?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave