Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Communicatie volgens Gordon

U bent hier:
<<< Terug naar vorige pagina

Bij KSH wordt er via de Thomas Gordon methode gewerkt. De kern van de methode van Thomas Gordon is communicatie, op een respectvolle manier. De Gordonmethode maakt duidelijk dat door gebruik te maken van enkele ‘technieken’, men een kind op een positieve manier kan helpen opgroeien. Men kan het zelfvertrouwen van kinderen versterken, het kind het gevoel geven de moeite waard te zijn. Bijvoorbeeld door op een specifieke manier te luisteren naar het kind. Maar ook door hoé je grenzen stelt.

Kernpunten van de Gordon methode:

  • Bijdragen aan een positief zelfbeeld van het kind
  • Duidelijk zijn over jezelf en opkomen voor eigen behoeften
  • Luisteren naar wat het kind/de ander eigenlijk bedoelt en wil
  • Omgaan met onaanvaardbaar gedrag van het kind/de ander
  • Ruzies, meningsverschillen en conflicten hanteren
  • Het kind/de ander helpen bij het oplossen van problemen
  • Het kind op een positieve manier beïnvloeden op het gebied van normen en waarden.
Was dit artikel behulpzaam?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave