Opening 3e groep KSH KDV De Stelberg te Rotterdam

Kindere Service Hotels

Sinds juni 2014 is KSH KDV De Stelberg gevestigd in Basisschool De Stelberg aan de Jacques Dutilhweg 401-403 te Rotterdam. Op 5 maart 2018 werd hier de 3e groep geopend. De locatie is op werkdagen geopend van 07:00 tot 19:00 uur. KSH kent geen vakantiesluiting of studiedagen en is buiten de officiële feestdagen iedere werkdag … Meer lezen

Opening KSH KDV & Kidsclub De Hoeksteen

Kindere Service Hotels

KSH Kinderdagverblijf en Kidsclub de Hoeksteen is sinds 8 januari 2018 geopend. Het kinderdagverblijf en de Kidsclub zijn gevestigd in een integraal kindcentrum. Waar onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Binnen het IKC wordt een doorlopende leerlijn gerealiseerd van 0/2 tot 13 jaar en is er sprake van één lijn … Meer lezen

Wat kost kinderopvang bij KSH?

Kindere Service Hotels

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst (u werkt, studeert of volgt een traject naar werk) heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. De hoogte van deze kinderopvangtoeslag is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het belastbaar inkomen van uw huishouden, het aantal uren dat u werkzaam bent, … Meer lezen

KSH KDV Ommoord geopend !

Het is zover. Op 1 februari 2016 heeft Kinder Service Hotels (KSH) haar 10e kinderdagverblijf locatie geopend. Nadat er al jaren een buitenschoolse opvang locatie (KSH Kidsclub Ommoord) gevestigd is in de Albert Plesmansschool (Nieuwe Ommoordseweg 99 te Rotterdam) volgt nu KSH KDV Ommoord. Zoals gebruikelijk bij vestigingen is deze iedere werkdag geopend van 07.00 … Meer lezen

Digitale post Belastingdienst

U heeft het vast al gehoord via de radio, tv of in de krant : de blauwe envelop van de Belastingdienst gaat verdwijnen. De post wordt voortaan nog alleen nog naar uw digitale berichtenbox verzonden. De overheid biedt u hierover op diverse manieren informatie aan : • een speciale webpagina met informatie en de instructievideo; … Meer lezen

Hoogte kinderopvangtoeslag 2016

De overheid heeft maatregelen doorgevoerd ten aanzien van de hoogte van de kinderopvangtoeslag 2016. In 2016 zal u (bij gelijkblijvende afname aan opvang en inkomen) meer kinderopvangtoeslag ontvangen en dus een lagere eigen bijdrage betalen. De meeste uurtarieven bij KSH zijn in 2016, net als in 2015, gelijk aan het maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag. … Meer lezen

Kinderopvangtoeslag 2013

De Belastingdienst is bezig met het verstrekken van de definitieve beschikkingen Kinderopvangtoeslag over het jaar 2013. KSH heeft, naar aanleiding van vragen van ouders, bemerkt dat niet alle beschikkingen juist zijn vastgesteld. Dit lijkt zich met name voor te doen in de volgende situaties : wanneer uw kind in 2013 gebruik heeft gemaakt van 2 … Meer lezen

Informatie over uitbetalen belastingen vanaf 2014

In 2014 heeft de Belastingdienst anti-fraude maatregelen ingevoerd waarbij er voor een belastingplichtige maar één bankrekeningnummer gebruikt wordt. De invoering daarvan heeft veel gevolgen voor alle belastingplichtigen. Hieronder treft u informatie over deze regeling, zoals deze thans (eind januari) bekend is bij KSH. Basis van de nieuwe regeling is dat uitbetaling van alle belastingen (zowel … Meer lezen