Buitenschoolse opvang

BSO is de opvang van kinderen tussen 07.00 uur en aanvang van de school en tussen het uitgaan van de school en 19.00 uur. De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers naar school gebracht en direct van school gehaald en meegenomen naar de KSH vestiging. Er zijn ook KSH vestigingen in scholen gevestigd.

De kinderen hebben de mogelijkheid om ’s avonds bij ons een warme maaltijd te gebruiken. Hiervoor kunt u een maaltijdkaart aanschaffen. Deze kinderen eten gezamenlijk rond 17.00 uur. De groepsruimtes zijn ingericht naar leeftijd en met speelgoed dat afgestemd is op verschillende leeftijdscategorieën. Er staan computers met gefilterde internetaansluitingen, spelletjes, constructiemateriaal, puzzels, boekjes enzovoort. Er is een aparte ruimte voor kleuters. In de Kidsclubs is er een zeer divers aanbod van activiteiten in daarop toegespitste ruimtes.  Zo zijn er o.a. een kinderkook café, een handenarbeidlokaal, een dans-, sport- en theaterruimte, een meidenclub, een jongensclub, louncheruimte, een kinderbibliotheek, een huiswerkruimte, een ruim opgezette recreatieruimte en een buitenruimte.

In de diverse ruimtes worden activiteiten aangeboden door gediplomeerde pedagogisch medewerkers en vakkrachten. De openingsdagen en -tijden van de BSO worden afgestemd op het programma van de scholen. Op de jaarlijks vooraf gemelde schoolsluitingsdagen en gedurende de schoolvakanties is de BSO geopend van 07.00 uur tot 19.00 uur. Deze opvang is, evenals de voorschoolse opvang, inbegrepen in de opgenomen prijsstelling. Wanneer de kinderen de gehele dag worden opgevangen wordt er tussen de middag ook een broodmaaltijd genuttigd. Afhankelijk van de kinderopvangvorm die is overeengekomen is er de mogelijkheid te ontbijten.

Naschoolse opvang+ (NSO+)
Naschoolse opvang+ komt nagenoeg overeen met hetgeen er onder de informatie van de buitenschoolse opvang vermeld staat. Er wordt hierbij echter geen voorschoolse opvang verleend. De voorschoolse opvang is wel apart te reserveren. In de vakantie zijn wij vanaf 08.00 uur open.

Voorschoolse opvang (VSO)
De voorschoolse opvang is voor kinderen wier ouders al vroeg op pad moeten. De kinderen kunnen vanaf 07.00 uur gebracht worden. Er wordt dan rond 07.30 uur gezamenlijk ontbeten. De kinderen worden bij aanvang van de school naar de klas gebracht. Indien blijkt dat er voldoende animo is om het openingstijdstip te vervroegen dan zal er getracht worden om daar gehoor aan te geven. Het is mogelijk om de VSO in de schoolvakanties te combineren met vakantieopvang. Dit kan alleen indien hiervoor voldoende animo is.

Vroeg voorschoolse opvang (VSO+)
Bij voldoende animo vangt KSH ook kinderen op vanaf 06.30 tot 08.30 uur. Informeer naar de mogelijkheden bij het hoofdkantoor.