Berekenen kosten kinderopvang

Het berekenen kosten kinderopvang vraagt enige kennis van de kinderopvangtoeslag. U wilt tenslotte de netto kosten kinderopvang berekenen, ook wel de eigen bijdrage genoemd.

Wat heeft u nodig om de netto kosten voor het kinderdagverblijf of buitenschoolse / naschoolse opvang te berekenen ?

  • Het jaarinkomen van u en uw partner, bij voorkeur het belastbaar inkomen
  • Wat zijn de gemiddelde arbeidsuren per week (van de minstwerkende partner)
  • Aantal kinderopvanguren wat er per maand berekend wordt
  • Het uurtarief wat door de kinderopvang gefactureerd wordt
  • Het maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag.

In onderstaande opsomming gaan wij er vanuit dat u inkomen uit arbeid heeft en u voldoet aan de voorwaarden van de belastingdienst:

Stap 1 : Is het uurtarief van de kinderopvang hoger dan het maximum uurtarief kinderopvangtoeslag ? Dan komt dat gedeelte al voor uw rekening. (=aantal uur kinderopvang * (uurtarief kinderopvang -/- maximum uurtarief kinderopvangtoeslag))

Stap 2 : U dient het percentage te bepalen wat u aan kinderopvangtoeslag zal ontvangen. Dit is gebaseerd op het (gezamenlijke) belastbaar jaarinkomen. U treft dit % aan in de tabel kinderopvangtoeslag. Hierbij is er verschil voor het 1e kind en de volgende kinderen.

Stap 3 : Controleer of de arbeidsuren van de minstwerkende partner voldoende zijn voor het aantal kinderopvanguren wat u afneemt.

Stap 4 : Het percentage volgens de tabel kinderopvangtoeslag van (aantal kinderopvanguren * maximum uurtarief kinderopvangtoeslag).

Eigen bijdrage kinderopvang, uit te rekenen per kind:

  • Aantal kinderopvanguur * uurtarief  (factuurbedrag)       € xxx,xx
  • Af: uitkomst stap 4                                                            € xxx,xx
  • Uw eigen bijdrage                                                             € xxx,xx

U kunt ook gebruik maken van onze rekentool om een indicatie krijgen van de netto maandkosten (de eigen bijdrage) voor kinderopvang bij KSH.