Inschrijving en contracten

 

Inschrijving en Contracten:

 

1. Hanteert KSH annulerings-/administratiekosten?

Ja, KSH hanteert in een aantal gevallen annulerings-/administratiekosten.

Een plaats wordt definitief gereserveerd op het moment dat KSH hiervoor met de gebruiker een plaatsingsovereenkomst is aangegaan. Wanneer de gebruiker alsnog de plaats wenst te annuleren worden er als volgt annulerings-/administratiekosten in rekening gebracht;

Opzegging geschiedt Alle opvangdagen Gedeeltelijke annuleringEen dag c.q. dagdeel
> 2 maanden voor startdatum € 45,– € 25,–
< 2 maanden voor startdatum € 115,– € 45,–

Bij wijziging van de gereserveerde dagen naar een latere datum houdt KSH het recht voor deze annulerings-/administratiekosten in rekening te brengen.

2. Hanteert KSH een opzegtermijn?

KSH hanteert een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de datum waarop KSH het schriftelijke bericht van opzegging heeft ontvangen. De verklaring wordt geacht te zijn ontvangen op de datum van het poststempel op de enveloppe van de opzeggingsbrief, op de datum van de  e mail waarmee de verklaring is verstuurd of op de datum waarop de elektronische verklaring is verstuurd, tenzij in de verklaring een latere datum is genoemd. Het is ook mogelijk de opzegging per fax te versturen (0314 -68 09 48).

Let op : voor de Tussenschoolse opvang is opzegging niet noodzakelijk, zie deze pagina.

3. Zijn er kosten verbonden aan inschrijving?

KSH berekent geen inschrijfkosten Inschrijven is gratis en verplicht u tot niets.

4. Het aantal uren wat op de prijslijst/plaatsingsovereenkomst staat wijkt af van de werkelijke opvang die ik afneem, hoe kan dit?

KSH werkt met een tarief per dagdeel. De opgaaf van de uren en het daarbij behorende uurtarief op de prijslijst is alleen bedoeld voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag. Er wordt dus niet gefactureerd op basis van de werkelijk afgenomen opvanguren.

KSH heeft per tarief het aantal uren berekend, wat er gemiddeld over het hele jaar heen afgenomen zou kunnen worden. Hierbij is rekening gehouden met allerlei factoren, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) :

  • langere opvanguren in de schoolvakanties, namelijk de gehele dag in plaats van alleen naschoolse middag;
  • langere opvanguren op schoolsluitingsdagen, namelijk de gehele dag in plaats van alleen naschoolse middag;
  • opvang op vrijdagmiddag van de groepen 1 t/m 4 en bij sommige scholen van alle groepen;

De berekening wordt niet per vestiging of per school uitgevoerd.

5. Waarom is de afname van één dag opvang relatief duurder dan van meerdere dagen?

Voor ieder kind worden een aantal vaste kosten gemaakt. Bij afname van meerdere dagen worden deze kosten meer verdeeld dan bij afname van één dag

6. Wordt mijn kind automatisch doorgeplaatst van KDV naar BSO?

Nee, indien de vestiging beschikt over een KDV (opvang 0-4 jaar) en een BSO (opvang 4-13 jaar) wordt uw kind niet automatisch doorgeplaatst. De KDV vestigingsmanager zal u bij de intake hier wel op wijzen.

7. Waarom zijn er verschillende uurprijzen?

Aan de verschillende opvangsoorten zijn uurprijzen gekoppeld. Deze uurprijzen heeft u ook nodig bij de aanvraag kinderopvangtoeslag.

Deze uurprijzen zijn niet altijd gelijk aan elkaar, zo is er een verschil tussen uurprijzen BSO ten opzichte van VSO. Hiervoor zijn met name de volgende oorzaken :

  1. De opvanguren die toegekend kunnen worden aan bijvoorbeeld BSO/NSO zijn veel ruimer dan bij VSO, door de uitgebreidere vakantieuren. (Alle uren zijn zogenaamde “opvanguren”)

8. KDV waar staat dit voor?

KDV staat voor KinderDagVerblijf, oftewel de opvang van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Mantelovereenkomst, wat is dat?

De mantelovereenkomst zijn te beschouwen als de “Algemene Voorwaarden” binnen KSH. U dient bij het aangaan van een overeenkomst met KSH deze te ondertekenen.


9. NSO+ waar staat dit voor?.

NSO+ staat voor NaSchoolse Opvang Plus. Deze opvang is bestemd voor de kinderen in de leeftijdscategorie 4-13 jaar die op de basisschool les krijgen.

Bij KSH is dat

  • de opvang na het einde van de school tot 19:00 uur
  • de opvang tijdens schoolsluitingsdagen (max. 10 per jaar)
  • de opvang tijdens vakantie van 07:00 tot 19:00 uur

Dat is dus ook op woensdagmiddag vanaf +/-12:00 – 12:30 uur of op vrijdagmiddag vanaf 12:00 – 12:30 uur indien uw kind op vrijdagmiddag normaal geen les heeft (in de meeste gevallen bij de lagere basisschoolgroepen).


10. TSO waar staat dit voor?

TSO: waar staat dat voor? TSO staat voor Tussen Schoolse Opvang, oftewel het “overblijven”. Deze opvang is bestemd voor de kinderen in de leeftijdscategorie 4-13 jaar die op de basisschool les krijgen.

KSH voert deze vorm van opvang uit in opdracht van de scholen. Er wordt dan ook geen overeenkomst tussen KSH en de ouder gesloten.

Deze vorm van opvang valt niet onder de Wet op de Kinderopvang. De kosten hiervan komen niet in aanmerking voor vergoeding middels de kinderopvangtoeslag.


11. VSO waar staat dit voor?

VSO staat voor VoorSchoolse Opvang Plus. Deze opvang is bestemd voor de kinderen in de leeftijdscategorie 4-13 jaar die op de basisschool les krijgen.

Bij KSH is dat

  • de opvang van 07:00 uur tot het begin van de school (08:30 / 08:45 uur)

Deze opvang vindt niet plaats tijdens de vakanties of schoolsluitingsdagen.

 

 

 

NETTO KOSTEN KINDEROPVANG