Facturen en Betalingen

Facturen en Betalingen:kinderen met groen vest

 

 

 

 

 

 

 

1. Wanneer ontvang ik een factuur

Er zijn meerdere momenten waarop KSH facturen verstuurt.

Reguliere opvang De facturen voor KDV en/of BSO worden normaal gesproken in de 3e en/of 4e week van de maand voorafgaand aan de opvangmaand verzonden.

Flexibele opvang De facturen voor extra afgenomen KDV en/of BSO dagen worden in de 1e week van de maand na afloop van de opvangmaand verzonden.

Tussenschoolse opvang De facturen voor de tussenschoolse opvang worden in de 1e week  van de maand na afloop van de opvangmaand verzonden.

2. wanneer wordt de factuur van KSH geïncasseerd?

Er zijn meerdere momenten waarop wij incasso’s laten uitvoeren.

Reguliere opvang:

Ontvangt u de Kinderopvangtoeslag op uw eigen rekening? Dan incasseren wij de reguliere opvangfactuur op of rond de 24e van de maand voorafgaand aan de opvangmaand. Laat u de Kinderopvangtoeslag op de rekening rekening van KSH binnenkomen? Dan incasseren wij het factuurbedrag op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de opvangmaand.

Flexibele opvang:

De wordt binnen één week na opmaak van de factuur geïncasseerd. Over het algemeen vindt dit plaats in de 1e helft van de maand.

Tussenschoolse opvang:

De facuur wordt binnen één week na opmaak van de factuur geïncasseerd. Over het algemeen vindt dit plaats tussen de 8e en 13e dag van de maand.

De incassodatum kan afwijken als gevolg van bijvoorbeeld feestdagen of weekenddagen.

3. Het factuurbedrag is niet van mijn rekening afgeschreven, hoe kan dit?

KSH heeft wel getracht het incassobedrag te incasseren, maar de incasso is niet gelukt.

Daar kunnen meerdere oorzaken voor zijn. Het kan komen doordat; – Te weinig saldo op uw rekening stond – Er een incassoblokkade op uw rekening zit – De opgegeven naam op de machtiging en (postbank) rekeningnummer niet overeen komen.

KSH wordt niet door de bank geïnformeerd  omtrent de reden van het mislukken van een incasso. Heeft u een Postbankrekening, dan is de poging tot incasso zichtbaar op uw afschriften. Bij bankrekeningen is dat niet te zien. Wij sturen u vervolgens een herinnering om u erop te wijzen dat de incasso mislukt is.

4. iDEAL: wat is dat

Met iDEAL kunt u vertrouwed, veilig en eenvoudig uw online aankopen/betalingen afrekenen. iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw internetbankierprogramma bij een online aankoop. Om gebruik te kunnen maken iDEAL hoeft u zich niet te registeren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. Maakt u gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, ABN AMRO (voorheen Fortis Bank NL) ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, SN Regio Bank of Triodos Bank, dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en eenvoudig af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent.

5. iDEAL: hoe werkt het?

Betalen met iDEAL doet u in een paar stappen: 1. U ontvang een e-mail van Kinder Service Hotels met het openstaande bedrag 2. Kies iDEAL als betaalmethode. 3. Selecteer de bank waar u uw bankzaken al online regelt. 4. U komt direct in het bekende internetbankierprogramma van uw bank 5. De Relevante gegevens van het openstaande bedrag zijn al ingevuld 6 Op de voor u bekende manier keurt u de betaling goed 7. U ontvangt een bevestiging van uw bank.

Zie ook website iDEAL voor meer informatie

6. iDEAL: wat zijn de voordelen voor u?

iDEAL biedt een aantal voordelen ten opzichte van andere betaalmethoden:

– iDEAL is betalen via internetbankieren, dus vertrouwd en veilig. – Betalen met iDEAL kan direct. U hoeft zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. – U kunt IDEAL direct gebruiken als u internetbankiert bij ABN AMRO, ABN AMRO (voorheen Fortis Bank NL), ASN Bank, Friesland Bank, InG, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank of Triodos Bank. -iDEAL is eenvoudig in gebruik. Alle betaalgegevens wordne voor u ingevuld en u wordt direct op de hoogte gebracht van de geslaagde betaling. – U houdt continu controle en overzich over uw betaling De iDEAL betaling wordt direct verwerkt en zichtbaar in uw rekeningoverzicht.

 

7. iDEAL: zijn betalingen van alle factuurbedragen mogelijk?

 

Nee, in eerste instantie zal het alleen mogelijk zijn om betalingen op openstaande posten te verrichten, indien u van KSH een aanmaning per email heeft ontvangen.

Conform het bepaalde in onze mantelovereenkomst wordt eerst het factuurbedrag geïncasseerd van uw (Post)bankrekening.

 

 

8. De uurprijs op mijn opgaaf/plaatsingsovereenkomst wijkt af van de prijslijst, hoe kan dat?

Op de prijslijst wordt een gemiddelde uurprijs berekend, waarbij gerekend is met een afgerond aantal uren.

Bij de opgaaf/plaatsingsovereenkomst wordt de uurprijs berekend aan de hand van een niet afgerond aantal uren uit ons plaatsingssysteem. Hierdoor staan verschillen ten opzichte van de prijslijst. Het uurtarief van de opgaaf/plaatsingsovereenkomst is dus nauwkeuriger.

9 E-mailfacturatie, hoe kan ik mij daarvoor opgeven?

 

Om gebruik te maken van e-mailfacturatie verzoeken wij u een email te versturen naar de afdeling bemiddeling onder vermelding van naam van uw kind(eren), geboortedatum, vestiging en onderwerp “e-mailfacturatie”.

Indien u geen gebruik maakt van de e-mailfactuur en u deze per post wenst te ontvangen, dan zal hiervoor een maandelijkse administratievergoeding in rekening gebracht worden (met ingang van 1 januari 2011).

10. Het bedrag aan kinderopvangtoeslag op de factuur wijkt af van de beschikking, hoe kan dat?

 

KSH ontvangt rond de 20e dag van de maand de kinderopvangtoeslag op haar bankrekening. Deze bedragen worden vervolgens verwerkt op de factuur die u ontvangt.

Het ontvangen bedrag aan kinderopvangtoeslag kan afwijken van uw beschikking door een aantal oorzaken:

  • De Belastingdienst heeft een verrekening uitgevoerd met een andere toeslag (bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag). Voordat de Belastingdienst dit doet zal u al enige aanmaningen hiervan moeten hebben ontvangen.
  • Bij wijzigingen in de kinderopvangtoeslag wordt het nieuwe bedrag “verdeeld” over de resterende maanden van dat jaar. Aan het eind van het kalenderjaar zou u wel het totale beschikkingsbedrag moeten hebben ontvangen.

Zover de Belastingdienst hier berichten over verstuurd, worden deze altijd naar de Belastingplichtige (= de ouder) verzonden. KSH ontvangt hier geen informatie over.

11. Ik krijg een factuur terwijl deze maand geen of minder opvang is afgenomen. Hoe kan dat?

 

U sluit met KSH een overeenkomst voor de opvang van uw kind(eren) gedurende een bepaalde periode, meestal tot de 4e verjaardag (ingeval KDV) of de 13e verjaardag (ingeval BSO) van het kind. Behoudens prijswijzigingen blijft het factuurbedrag, bij ongewijzigde omstandigheden, iedere maand gelijk

U heeft daarbij het recht om gebruik te maken van de opvang die volgens de overeenkomst afgenomen wordt.

Voorbeeld : u heeft een NSO- overeenkomst afgesloten voor uw kind. Gedurende de (40) schoolweken verzorgen wij de opvang van uw kind(eren) op de vastgestelde dagen. Tijdens de (12) vakantieweken verzorgt u dit zelf.

Het hele jaar krijgt u, bij ongewijzigde omstandigheden, 12 facturen met hetzelfde factuurbedrag. Deze wordt niet aangepast in de maanden dat er vakantie is en uw kind niet wordt opgevangen, maar ook niet in de maanden dat er geen vakantie is en uw kind de gehele periode wordt opgevangen.

Met andere woorden : u betaald maandelijks 3,33 weken aan opvang (40 weken opvang verdeeld over 12 maanden) terwijl er maanden zijn waarin u meer opvang mag afnemen en maanden waarin u minder mag afnemen

12. Er staan administratiekosten op mijn factuur vermeld?

Wanneer u facturen per reguliere post ontvangt en niet per e-mail brengt KSH hiervoor administratiekosten in rekening.

13. Ik ontvang een factuur met een negatief saldo, hoe kan dat?

 

KSH verwerkt de daadwerkelijk ontvangen kinderopvangtoeslag op de facturen die u ontvangt. Het kan voorkomen dat de Belastingdienst een bedrag aan Kinderopvangtoeslag betaalt die betrekking heeft op meerdere, reeds verstreken maanden.

De administratie van KSH zal het negatieve saldo eerst verrekenen met openstaande facturen van voorgaande maanden. Daarna wordt dit saldo verrekend met de factuur/facturen in de komende maand/maanden.

Voorbeeld : het factuurbedrag voor de opvang in de maand november is € 1.000. KSH ontvangt bij de uitbetalingen op 20 oktober € 1.800 aan kinderopvangtoeslag. Dit betreft de kinderopvangtoeslag van de maand oktober en november. Op de factuur voor de maand november treft u dus een negatief saldo aan van € 800.

Staat er nog een saldo open van de maand oktober, dan zal KSH eerst het teveel ontvangen bedrag met deze maand verrekenen.

15. Kan ik de factuur per email ontvangen?

Ja. KSH streeft ernaar de facturatie zoveel mogelijk via de email te laten verlopen. Met ingang van 1 januari 2011 worden er administratiekosten in rekening gebracht als u de factuur per post wilt blijven ontvangen.

Bent u al klant en u wilt graag voortaan de factuur per email ontvangen ? Stuur dan een mail naar de Afdeling Bemiddeling met het verzoek daartoe. Vermeld daarbij wel graag de naam/namen van uw kind(eren), de geboortedatum en de vestiginng.

16 Verstuurt KSH een jaaropgaaf?

KSH verstuurt alleen op aanvraag een jaaropgaaf. U kunt hiervoor een mail naar de Afdeling Bemiddeling sturen, u ontvangt vervolgens de jaaropgaaf digitaal. Een jaaropgaaf is overigens niet nodig voor de aangifte inkomstenbelasting.

NETTO KOSTEN KINDEROPVANG