KSH KDV De Zwaluw

KSH KDV De Zwaluw

Pastoor van Zantenlaan 10

1189 WD Nes aan de Amstel (Amstelveen)

Tel. 0297-583035

zwaluw@kinderservicehotels.nl

 

LRK 103803348

 

KDV de Zwaluw is een uniek kinderdagverblijf in de school ‘De Zwaluw’.

Op ons kinderdagverblijf hebben wij één verticale groep waar kinderen van 0-4 jaar worden opgevangen. De visie van KSH is “Het moet gewoon leuk zijn” zie je overal terug. Kinderen kunnen kiezen uit diverse hoekjes waar ze heerlijk kunnen spelen, afgestemd op hun belevingswereld. Denk bijvoorbeeld aan een poppenhoek of  een baby hoek waar de baby’s ongestuurd kunnen kruipen en spelen. Of de kinderen kunnen aan tafel puzzelen, met lego spelen of een auto baan maken.  Kinderen kunnen meedoen met bijvoorbeeld een workshop peuteryoga of muziek.

De omgeving straalt rust uit en spreekt kinderen aan op hun eigen niveau. Het dagritme dat gevolgd wordt zorgt voor rust en regelmaat. Op de buitenspeelplaats kunnen kinderen heerlijk rennen en hun motoriek ten aanzien van diverse activiteiten verder ontwikkelen. Tijdens deze ontdekkingstocht staan wij naast het kind om structuur, veiligheid en voldoende uitdaging te bieden.

Op onze groep werken wij volgens het VVE-programma (voor en vroegschoolse educatie) Ben ik in Beeld.  Het hele jaar door werken wij middels diverse thema’s aan het stimuleren van de (taal)ontwikkeling voor de peuters die de opvang bezoeken.

Kernwoorden die bij dit programma horen zijn: interactie met kinderen, observeren, voorlezen met vertelkoffer en werken met een dagritme. Het gaat erom dat alle kinderen het recht hebben om de ruimte te krijgen om spelenderwijs te ontwikkelen.

Het programma is niet alleen bedoeld om (taal) achterstanden te bestrijden maar ook het stimuleren van talentontwikkeling van alle kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om te leren. Dit is ook de reden dat wij dit programma integreren in de peutergroep en wat voor alle peuters wordt aangeboden.

Enkele speerpunten van KDV de Zwaluw:

Aanbod van activiteiten en workshops –ervaren professionele medewerkers –  terugkerende jaarfeesten –jaarlijkse peuteruitjes –  vele mogelijkheden in de omgeving om te wandelen – vakantieopvang – mogelijk tot benutten van een warme maaltijd – flexibele opvang – halve dag opvang – peuterarrangement (zie onderwerp peuterarrangement)-ruime openingstijden van 7.30-18.30

 

 

 

KSH biedt op deze locatie het zogenaamde Peuterarrangement aan. Het werken met de peuters, is vergelijkbaar met het traditionele peuterspeelzaalwerk. Het verschil is dat kinderen, die gebruik maken van de kinderopvang langer in dezelfde groep kunnen blijven, dus ook vóór en ná het aanbod van het Peuterarrangement.

Peuters vanaf 2 jaar bereiden we voor op het basisonderwijs. Dat kan in de peuterspeelzaal, maar exact hetzelfde programma bieden we ook in de kinderopvang. Peuters kiezen immers niet of ze naar de peuterspeelzaal gaan of naar de kinderopvang. Zij willen gewoon lekker kunnen spelen met leeftijdgenootjes. KSH speelt hierop in door steeds meer de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk met elkaar te integreren. Dat sluit ook aan op het beleid van de overheid, die het samengaan van de beide opvangsoorten stimuleert.

De pedagogisch medewerkers van het Peuterarrangement bieden uw kind een veilige, gezellige en uitdagende omgeving waar ‘spelend leren’ centraal staat. Tevens begeleiden zij kinderen in hun ontwikkeling. De medewerkers werken met een vaste groep kinderen aan een programma waarin bijvoorbeeld taalontwikkeling en sociale vaardigheden aan bod komen.

Doordat het Peuterarrangement onder de wet kinderopvang valt, is het mogelijk in aanmerking te komen voor de fiscale vergoeding van het Rijk. De tarieven voor het Peuterarrangementen vindt u op de prijslijst. 

 

Klik hier voor inzage in de GGD rapportages
Er is een oudercommissie actief binnen KSH De Zwaluw, voor meer informatie; Oudercommissie infoblad Zwaluw Email: oc-zwaluw@kinderservicehotels.nl 

Het activiteitenprogramma;

Activiteitenkalender sprookjes Zwaluw

 

 

 

 

 

 

NETTO KOSTEN KINDEROPVANG