Op het verwerken van Persoonsgegevens is het Privacyreglement van Kinder Service Hotels van toepassing. U treft deze hier aan.

Inschrijven op het kinderdagverblijf betekent niet dat uw kind automatisch is ingeschreven voor de buitenschoolse opvang als deze 4 jaar wordt. Schrijf uw kind hiervoor apart in of neem, na inschrijving bij het KDV contact op met het hoofdkantoor.

KSH Maakt gebruik van e-mailfacturatie; de facturen worden standaard verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de 1e ouder/verzorger. Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken kunt u dat aangeven bij toelichting.

U dient er dan wel rekening mee te houden dat wij in dit geval genoodzaakt zijn om maandelijks € 1,75 administratiekosten in rekening te brengen.

NETTO KOSTEN KINDEROPVANG