Facturatie april en compensatieregeling

Wehl, 23 maart 2020

Betreft: facturatie april en compensatieregeling

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De afgelopen week was een bijzondere week, voor ons als kinderopvangorganisatie en voor u als ouder(s)/verzorger(s).

Door de uitbraak van het Coronavirus COVID-19 biedt KSH op verzoek vanuit de Rijksoverheid vanaf maandag 16 maart tot en met in ieder geval 6 april 2020 alleen noodopvang aan. De medewerkers van KSH verlenen hieraan graag hun medewerking, zij zijn zich bewust van het belang van het verzorgen van deze opvangvorm.

Deze noodopvang is echter alleen beschikbaar voor gezinnen waarvan tenminste één ouder/verzorger werkzaam is in de zogenaamde cruciale beroepsgroepen en indien het kind klachtenvrij is. Hierdoor kan het zijn dat u helaas momenteel geen gebruik kunt maken van de opvang van KSH.

Inmiddels heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt dat daarom alle ouders, ongeacht of er nu gebruik wordt gemaakt van de opvang, hun eigen bijdrage kinderopvang terugkrijgen voor deze periode.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft omtrent het betalen van facturen, de eigen bijdragen en de Kinderopvangtoeslag. Hieronder treft u informatie aan over deze zaken zoals nu bij ons bekend is.

Betalen van facturen
De Rijksoverheid roept op vooral de facturen geheel te blijven voldoen zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/ouders
Reden hiervoor is dat de kinderopvang als noodopvang moet blijven functioneren, u mogelijk de kinderopvangplaats kwijtraakt en omdat u alleen recht hebt op kinderopvangtoeslag bij betaling van de facturen inclusief de eigen bijdrage.

Terugbetalen eigen bijdrage
De eigen bijdrage over deze periode wordt aan u teruggestort. De Belastingdienst zal hiervoor geld gaan overmaken aan de kinderopvangorganisaties, zodat deze de eigen bijdrage aan ouders kunnen terugbetalen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer terugbetaling plaats vindt. Zodra dit vanuit de overheid wordt gecommuniceerd informeren wij u direct, zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug

Let op : u dient wel eerst de facturen betaald te hebben voordat u recht heeft op de compensatieregeling,

Kinderopvangtoeslag
De Rijksoverheid blijft gewoon de kinderopvangtoeslag uitbetalen, ook als u nu noodgedwongen geen gebruik kan maken van de kinderopvang. U hoeft dus niets te wijzigen bij Mijn Toeslagen.
Heeft u minder inkomen als gevolg van de Coronacrisis, geef deze wijziging dan wel zo snel mogelijk door via Mijn Toeslagen. De hoogte van de kinderopvangtoeslag zal dan aangepast worden waardoor uw eigen bijdrage minder wordt.

Let op : u heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag als u de facturen inclusief eigen bijdrage betaalt van de kinderopvangorganisatie.

Communicatie hoofdkantoor
Ons hoofdkantoor is momenteel gesloten wegens de Coronacrisis en telefonisch alleen bereikbaar via voicemail. Toch zijn al onze medewerkers aan het werk. Heeft u een vraag of wilt u contact met één van onze medewerkers, stuurt u ons bij voorkeur dan een mail of spreek de voicemail in.
• administratie@kinderservicehotels.nl : vragen over uw factuur, openstaande posten, betalingsregelingen
• bemiddeling@kinderservicehotels.nl : vragen over uw contract, hulp bij wijzigingen kinderopvangtoeslag
• Info@kinderservicehotels.nl : algemene vragen.

Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden, per mail of via telefonisch contact.

Let op : Onze medewerkers bellen u met afgeschermd nummer.

Informatie over Coronacrisis
Op onze website (https://kinderservicehotels.nl/?page_id=5795 of menukeuze “Corona”) treft u informatie aan over de gevolgen van Corona op de kinderopvang. Wij beperken ons daarbij tot de officiële berichtgeving van de Rijksoverheid en informatie over maatregelen bij Kinder Service Hotels. Wanneer er meer informatie is, bijvoorbeeld over de procedure tot uitbetaling van de eigen bijdrage, zullen we dat ook daar vermelden.

Heeft u nog vragen ? Stel deze gerust via eerder genoemde mailadressen.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte en een goede gezondheid toe. Wij vertrouwen erop dat wij spoedig weer opvang kunnen bieden aan alle kinderen.

Met vriendelijke groeten

Kinder Service Hotels

R.J. Mijdema
directeur

NETTO KOSTEN KINDEROPVANG