Betaling van facturen

Normaal ontvangt u rond de 20e van de maand de factuur voor de komende maand van ons. Wij stellen onze facturatie een paar dagen uit tot na het weekeinde.
De verwachting is dat binnen enkele dagen meer informatie bekend is over de compensatieregeling van de eigen bijdrage vanuit het Rijk. Wij hopen u hierover te kunnen informeren voordat wij overgaan tot facturatie.

De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen ivm het coronavirus, de meeste actuele versie van vraag en antwoorden treft u hier aan. (onderstaand bericht is op basis gegevens zoals bekend op 18-03-2020 14:00 PM)

De Rijksoverheid geeft hierbij aan dat de facturen van de kinderopvang gewoon betaald moeten worden, ook al maakt u daar momenteel geen gebruik van. Vele ouders hebben hier terecht vragen over. De Rijksoverheid heeft met de maatregelen o.a. tot doel :

• Continuïteit van de kinderopvang
• Voorkoming administratieve lasten
• Voorkoming financiële problemen ouders

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat er gekeken wordt naar oplossingen hoe u als ouder hiervoor gecompenseerd kan worden. Op vrijdag 20 maart vinden hierover verdere gesprekken plaats tussen brancheorganisaties van werkgevers en ouders en het verantwoordelijke ministerie. Wij hopen dat hier snel duidelijkheid over wordt gegeven door de Rijksoverheid zodat wij u hierover kunnen informeren. (zie ook deze brief van BOinK, BK en BMK)

Is uw inkomen verlaagd als gevolg van de maatregelen dan adviseren wij u om uw jaarinkomen via Mijn Belastingdienst te wijzigen. U ontvangt dan een hogere bijdrage kinderopvangtoeslag.

Wij hopen zo snel mogelijk weer de opvang te kunnen bieden die u van ons gewend bent.

Hieronder treft u een uitgebreidere toelichting op bovenstaande:

De kinderopvang is aangewezen als noodopvang en cruciaal voor de plannen van de Rijksoverheid om het coronavirus te bestrijden. De Rijksoverheid probeert met allerlei steunmaatregelen voor werkgevers en werknemers ook de gevolgen voor de samenleving zo veel mogelijk te beperken en zo min mogelijk schade toe te brengen.

Als de Rijksoverheid had besloten dat kinderopvangorganisaties een deel van facturen zou moeten terug betalen zou dat veel gevolgen hebben, zoals:
Continuïteit kinderopvang : het zou kunnen leiden tot financiële problemen voor kinderopvangorganisaties, waarbij er grote kans is er organisaties zijn in Nederland die een faillissement moeten aanvragen. Deze kunnen dan ook niet meer als noodopvang functioneren. Ook na de coronacrisis zou dit voor u als ouder gevolgen kunnen hebben, bij minder opvangmogelijkheden ontstaan grotere wachtlijsten.
Voorkomen administratieve lasten : Het zou een enorme administratieve last zijn, voor de kinderopvang, voor u als ouder/verzorger en voor de Belastingdienst. U zou namelijk ook een wijziging moeten doorvoeren bij de Belastingdienst voor uw beschikking kinderopvangtoeslag. Dit zou betekenen dat de Belastingdienst ruim 700.000 mutaties moet verwerken, met ook hetzelfde aantal beschikkingen en uitbetalingen.
Voorkomen financiële problemen ouders: Het niet betalen van de eigen bijdrage (de factuur van de kinderopvang onder aftrek van de kinderopvangtoeslag als deze op rekening kinderopvang wordt gestort) heeft tot gevolg dat u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. Dit zou betekenen dat u als ouder geconfronteerd wordt met een veel lagere beschikking kinderopvangtoeslag, mogelijke terugvorderingen en betalingsproblemen.

Compensatie eigen bijdrage
De Rijksoverheid heeft aangegeven te bekijken hoe u als ouder gecompenseerd kan worden omdat u dus een eigen bijdrage dient te betalen over opvangperiode waarin u mogelijk geen gebruik kan maken. Op vrijdag 20 maart zijn er weer gesprekken door brancheorganisaties en BOinK met het verantwoordelijk ministerie hoe hieraan invulling kan worden gegeven.

Wij hopen dat voor u als ouder, maar ook voor ons als kinderopvangorganisatie, hier snel duidelijkheid over komt.

Inkomenswijziging ? Geef het door aan de Belastingdienst
Is uw inkomen gewijzigd, bijvoorbeeld doordat u als zzp’er minder inkomsten heeft, of doordat u als uitzend- of oproepkracht minder uren werkt ? Bereken dan uw getaxeerde jaarinkomen is en geef dit via een wijziging door bij de Belastingdienst. Bij een lager inkomen ontvangt u een hogere bijdrage van de kinderopvangtoeslag.

Heeft u hierbij hulp nodig ? Neem contact met medewerkers van ons hoofdkantoor via mail bemiddeling@kinderservicehotels.nl

NETTO KOSTEN KINDEROPVANG