Vraag en antwoord Ouderportaal

Veel gestelde vragen ouderportaal Kinder Service Hotels

Inloggen

V: Heeft u geen mail met inloggegevens of een mail voor het resetten van het wachtwoord ontvangen?
A: Controleer uw SPAMfilter, de mail is afkomstig van “noreply@kinderservicehotels.nl”. Mocht u deze toch niet aantreffen stuur dan een mail naar bemiddeling@kinderservicehotels.nl zodat wij uw gegevens kunnen controleren in ons systeem.

V: Maken mijn partner en ik gebruik van dezelfde login gegevens ?
A: Dat is mogelijk, u kunt gebruik maken van dezelfde login. Het is ook mogelijk dat uw partner via een eigen (uniek) emailadres inlogt. Uw partner dient dan met een eigen uniek mailadres voor te komen in onze administratie.

V : Ik heb een overeenkomst met 2 verschillende vennootschappen van Kinder Service Hotels, heb ik dan meerdere inlogcodes nodig?
A : Nee, u heeft met 1 inlogcode toegang tot de gegevens van de verschillende vennootschappen.

V: Ik heb een bewindvoerder / schuldhulpverlener, kan deze ook inloggen op het ouderportaal?
A: Ja, deze kan desgewenst inloggen op het ouderportaal waarbij deze alleen de facturen ziet en kan downloaden.

Contracten en facturen

V: Kan ik de contracten met KSH digitaal ondertekenen ?
A: Ja, via het ouderportaal kunt u nieuwe contracten digitaal ondertekenen.

V: Zijn alle contracten die ik met KSH heb gesloten opgeslagen in het ouderportaal ?
A: Nee, u treft hier alleen de contracten aan die via het ouderportaal zijn afgesloten. Overeenkomsten van voor 1 december 2019 zijn hier niet opgenomen.

V: Zijn alle facturen die ik van KSH heb ontvangen opgeslagen in het ouderportaal ?
A: Nee, u treft hier alleen de facturen aan over de opvangperiode na 1 oktober 2019.

V: Worden facturen altijd als bijlage per mail toegezonden?
A: Nee, na 1 maart 2020 ontvangt u de factuur niet meer als bijlage bij de mail. Deze staat dan klaar in het ouderportaal. U ontvangt wel een melding als er een nieuwe factuur is geplaatst.

V: Zijn alle jaaropgaven opgeslagen in het ouderportaal ?
A: Nee, over het volledige jaar 2020 zullen wij deze voor het eerst plaatsen. Voor aanvraag jaaropgaves tot en met het jaar 2019 kun u deze opvragen via bemiddeling@kinderservicehotels.nl

Gegevens

V: Ik zie mijn kind 2 keer in het ouderportaal, klopt dat ?
A: Heeft uw kind eerst gebruik gemaakt van het kinderdagverblijf en is deze daarna naar de buitenschoolse opvang gegaan, dat treft u inderdaad uw kind 2 keer aan. Dit is o.a. noodzakelijk voor de registratie van de verschillende opvangvormen.

Technische vereisten

V: Wat zijn de minimale vereisten om de ouderapp op mijn telefoon te gebruiken ?
A: Uw telefoon dient te beschikken over minimaal Android versie 7.1 of iOS 10.1. Beschikt uw telefoon over lagere versies dan adviseren wij u gebruik te maken van de internetbrowser op uw telefoon om in te loggen op het ouderportaal.

NETTO KOSTEN KINDEROPVANG