KSH Kidsclub Cornelis Haak

KSH Kidsclub Cornelis Haak

Algiersstraat 6 3067 MZ Rotterdam

T 010 – 28 60 261 /F 010-4209030

Email: cornelishaak@kinderservicehotels.nl

LRK nummer 196596154

 

Kleine vestiging met huiselijke sfeer

BSO Kidsclub Cornelis Haak is gevestigd in de Cornelis Haak school. De BSO biedt plaats aan de kinderen van deze school en De Pionier en De Meridiaan. De BSO is kleinschalig, iedereen kent elkaar en de sfeer wordt als huiselijk en gezellig ervaren.

 

Vaste BSO-groepen op leeftijd

Kidsclub Cornelis Haak heeft 3 groepen, die op leeftijd zijn ingedeeld. De kinderen starten de middag allemaal in hun vaste groep. Hier wordt na schooltijd wordt er eerst gezamenlijk wat gegeten en gedronken. Daarna zijn de kinderen vrij om te spelen waar zij willen of kunnen ze meedoen aan een activiteit of workshop.

 

Activiteiten, workshops en vakantieprogramma

Elke dag worden er diverse activiteiten en of workshops aangeboden op het gebied van koken, sport en spel, cognitief, creatief, sociaal, muziek dans en taal: de kinderen kunnen zich culinair uitleven in het kinderkookcafé, sportief bezig zijn in het speellokaal en creatief zijn met diverse materialen. Tijdens de vakanties gaan wij twee maal in de week op uitstapje en bieden wij ook weer activiteiten aan voor de boven genoemden gebieden.

 

Volop mogelijkheden om buiten te spelen

Elke dag buitenspelen vinden wij belangrijk Op het speelplein zijn een zandbak, een glijbaan en speelschip en andere speeltoestellen geplaatst. Er is een mooi voetbal/basketbalveld waar diverse activiteiten kunnen worden gedaan. Natuurlijk is er daarnaast voldoende ander speelmateriaal, zoals fietsjes, kruiwagens en scheppen.

Deze vestiging werkt samen met de volgende scholen;

 

Cornelis Haak school

De Pionierschool

Dependance Meridiaan

 

Klik hier voor inzage in de GGD rapportages
 Wat staat er op het programma;

Activiteitenkalender juni-juli CH 

NETTO KOSTEN KINDEROPVANG