Peuterspeelzaal De Helicopter

KSH PSZ de Helikopter

Nieuwe Ommoordseweg 99,

3068 BS Rotterdam

T 010-2869071 / F 010-4208489

Email: ommoord@kinderservicehotels.nl

 

 

 

Peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en  tussenschoolse opvang  onder één dak.

KC Ommoord is gevestigd in basisschool  Albert Plesman, waar wij naast de peuterspeelzaal de  voorschoolse, tussen schoolse, naschoolse en vakantieopvang verzorgen.

 

Peuterspeelzaal De Helikopter vindt u midden in het schoolgebouw, waardoor de contacten tussen het team van  school en het team van Kinder Service Hotels  laagdrempelig zijn.

Naast de eigen groepsruimtes en de keuken , maakt de peuterspeelzaal  gebruik van gemeenschappelijke ruimtes zoals het speellokaal en het speelplein.

 

De peuterspeelzaal is geopend op de maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag-, en vrijdagochtend van 8:30-11:30 uur.

Spelen en ontdekken

Voor peuters is een vaste dagindeling een belangrijk; het biedt hen houvast om op een  plezierige wijze een ochtend te kunnen spelen.

Elke ochtend verloopt dan ook volgens een vast ritueel. In peuterspeelzaal De Helikopter wordt veel aandacht geschonken aan een actief programma. Zo vinden er activiteiten plaats waarbij kinderen kunnen knutselen, bouwen en zelfs broodjes bakken.

Ook worden er verschillende uitstapjes ondernomen zoals, naar de bibliotheek, speeltuin, kinderboerderij, winkels, enz.

 

Buitenspelen vinden wij erg belangrijk wij proberen dan ook elke dag even naar buiten te gaan waar kinderen kunnen rennen, fietsen of spelen met zand.

Klik hier voor inzage in de GGD rapportages
Content

 

 

 

 

 

NETTO KOSTEN KINDEROPVANG