KSH Kidsclub De Buskes

Vestiging KSH Kidsclub De Buskes (BSO)

Ben Websterstraat 3 3069 XJ  Rotterdam

T 010-2207918

Email: buskes@kinderservicehotels.nl

 

LRK nummer 445822466

 

KSH Kidsclub de Buskes is een gezellige buitenschoolse opvang (BSO) die zich bevindt in Rotterdam Zevenkamp. Deze BSO is gevestigd in de Ds.J.J.Buskesschool, maar vangt ook kinderen op van verschillende scholen in de buurt, o.a. de basisschool De Vliedberg, basisschool De Waterlelie en basisschool het Spectrum.

 

Basisgroepen

Op de Kidsclub hebben wij 4 basisgroepen. Deze basisgroepen zijn op leeftijd ingedeeld, zodat kinderen altijd met leeftijdgenoten activiteiten kunnen ondernemen.

De kinderen starten de middag altijd in hun eigen basisgroep met een eetmoment. Daarna kunnen zij deelnemen aan activiteiten en workshops.

 

Activiteiten en uitstapjes

Bij KSH Kidsclub de Buskes staat het activiteitenaanbod centraal. Hiervoor zijn verschillende ruimtes beschikbaar. Het activiteitenprogramma bestaat uit losstaande activiteiten en workshops. U kunt hierbij denken aan de volgende workshops: voetbal, mozaïek, figuurzagen, koken, dans, enz.. Daarnaast werken wij met verschillende thema’s, die aansluiten bij de kinderen. Tevens gaan wij elke vakantie minimaal één keer per week op uitstapje. Hiervoor vragen wij geen extra bijdrage. Uitstapje waar u aan kunt denken zijn: Maritiemmuseum, Ontdekhoek, Diergaarde Blijdorp, kinderboerderijen, skiën, Sealife, speeltuinen, bowlen, bioscoop, enz..

 

Kinderraad

Wij horen graag de mening van kinderen. KSH Kidsclub de Buskes heeft een kinderraad. In de kinderraad zitten kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar die mee willen denken met het reilen en zeilen van de Kidsclub, hierbij kunt u denken aan: ideeën voor uitstapjes, voorstellen voor maaltijden en aanbod activiteiten.

 

Buitenspelen

Wij spelen dagelijks buiten en hebben hier ook veel mogelijkheden voor. Aan onze locatie zitten twee afgesloten pleinen vast. Daarnaast hebben we de beschikbaarheid over een grasveld.

Deze vestiging werkt samen met de volgende scholen;

 

Buskesschool en dependance
Waterlelie
de Boei
de Vliedberg
 Spectrum Nesselande
 De Verbinding
 overige scholen in overleg

 

Klik hier voor inzage in de GGD rapportages

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in of op iedere vestiging en geeft de oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De Wet kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie. KSH Kidsclub De Buskes heeft overeenkomstig deze wet een oudercommissie.

Doel van de oudercommissie:

De oudercommissie stelt zich ten doel:

  1. De belangen van de kinderen en de ouders van KSH Kidsclub De Buskes zo goed mogelijk te behartigen;
  2. De ouders te vertegenwoordigen;
  3. KSH te adviseren ten aanzien van het kwaliteitsbeleid van het management.

Samenstelling van de oudercommissie: De commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden en heeft een voorzitter en een secretaris. De benoeming is voor een periode van twee jaar. Na het verstrijken van deze twee jaar kan iemand herbenoemd worden. Ouders/verzorgers kunnen zitting nemen zolang een kind van hen geplaatst is bij KSH Kidsclub De Buskes.

Taken van de oudercommissie: De oudercommissie heeft adviesrecht over verschillende kwaliteitsaspecten, het voedingsbeleid, de klachtenregeling, de prijs en de openingstijden. Deze onderwerpen zijn meer specifiek vastgelegd in de Wet Kinderopvang (artikel 1.50 en 1.60). Daarnaast kan de oudercommissie ook ongevraagd advies geven over deze onderwerpen.

De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor ouders en vergadert minstens 4 keer per jaar. In principe is hierbij de vestigingsmanager aanwezig. De verslagen van deze vergaderingen zijn inzichtelijk op de vestiging. De ouders worden zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de activiteiten van de oudercommissie. Op verzoek helpt de oudercommissie bij het organiseren van ouderavonden, jaarfeesten en themabijeenkomsten.

Bereikbaarheid van de oudercommissie: De oudercommissie stelt het op prijs als ouders/verzorgers contact met hen opnemen om hun vragen, suggesties of opmerkingen door te geven. Op het mededelingenbord van de vestiging zijn de namen en gegevens van de leden van de oudercommissie te vinden. U kunt hen ook bereiken via e-mail: oc_Buskes@kinderservicehotels.nl

U kunt een vergadering van de oudercommissie bijwonen als u dit meldt aan de voorzitter. Email: oc-buskes@kinderservicehotels.nl

Het activiteitenprogramma;

Activiteitenkalender Zomervakantie 2016 Buskes Ommoord  

 

 

 

 

 

 

 

 

NETTO KOSTEN KINDEROPVANG