KSH heeft kinderopvangdagverblijven (KDV’s ), kidsclubs (BSO’s) en peuterspeelzalen.
Op de kinderdagverblijven worden kinderen opgevangen in de leeftijdscategorie van 0-4 jaar.
Kinderen in de leeftijdscategorie van 4-13 jaar worden opgevangen in de kidsclubs.

Daarnaast bestaat bij KSH de mogelijkheid voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar om gebruik te maken van peuterspeelzalen.

 

Overzicht opvangvormen

Hele Dagopvang

 

 

Halve dagopvang

Flexibele dagopvang

Voorschoolse opvang

Naschoolse opvang

Buitenschoolse opvang*

Flexibele opvang

Vakantieopvang *Voorschoolse opvang + Naschoolse opvang + Vakantieopvang

Halve dagopvang gedurende de schoolweken

 

Onder “onze vestigingen” treft u een overzicht aan van al onze locaties en welke opvangvormen er per locatie worden aangeboden.

Voor algemene informatie over onze vestigingen, vindt u in onze vestigingsinformatie april 2019

NETTO KOSTEN KINDEROPVANG