TSO – Tussenschoolse opvang

 

TSO – Tussenschoolse opvang

 

1. Heeft KSH voor de TSO abonnementen?

Nee, u hoeft geen abonnement af te sluiten voor de TSO. U betaalt alleen de daadwerkelijke afname.

2. Hoe kan ik de TSO van mijn kind (eren) opzeggen?

Opzeggen is niet noodzakelijk. KSH factureert en registreert alleen op basis van aanwezigheid. Als uw kind geen gebruik meer maakt van de TSO wordt dit ook niet meer gefactureerd

3. Hoe schrijf ik mijn kind in voor de TSO?

Bij de school en KSH Kidsclubs liggen er inschrijfformulieren, na het inleveren van dit formulier kan uw kind gebruik maken van de TSO.

4. Is er een wachtlijst bij de TSO?

Nee, er is geen wachtlijst bij de TSO

5. Mijn kind lust niet alles, moet het alles eten?

Wij stimuleren het kind om het een en ander te proeven, als het echt iets niet lust dan wordt er niet gedwongen gegeten. Bij problemen nemen we contact met de ouder/verzorger op.

6. Sluit KSH overeenkomsten met ouders voor de TSO?

Nee, voor deelname aan de Tussenschoolse opvang die KSH verzorgt op één van de locaties behoeft geen overeenkomst te worden afgesloten.

Er dient wel een inschrijvingsformulier ingevuld te worden met diverse persoonsgegevens, zoals mogelijke diëten en allergieën.

Afhankelijk van de vestiging kan daar een incassomachtiging aan gekoppeld zijn.

7. Wat doen jullie als er problemen zijn met mijn kind?

Wanneer er zich problemen voordoen met uw kind, neemt de TSO coördinator contact met de ouder/verzorger op.

In overleg wordt gekeken naar een oplossing en manier van aanpak.

8. Wat krijgt mijn kind te eten?

3 boterhammen, 2 met hartig en 1 met zoet beleg, een voorafje, fruit of danoontje, drinken in de vorm van thee/melk/water

9. Wie begeleidt de kinderen?

Naast professionele begeleiding van KSH werken er hulpouders. Deze worden bijgeschoold door KSH.

10. Wordt er rekening gehouden met diëten?

 

Ja, KSH houdt rekening met allergieën, diëten en voorschriften uit hoofde van geloofsovertuiging .

U dient deze op te geven via het inschrijfformulier, doen zich tussentijds hier veranderingen in voor, dan vragen wij u deze zo snel mogelijk aan de tso coördinator door te geven.

11. Zijn er leerkrachten bij de TSO?

Nee, in principe niet. Begeleiding vindt plaats door medewerkers van KSH en hulpouders.

 

Activiteiten

 

 

1. Door wie worden de activiteiten georganiseerd?

Voornamelijk door de PM (pedagogisch medewerkers) zelf, door kinderen en een paar workshops per jaar worden gegeven door externe krachten. Dit laatste is zo specifiek, bijvoorbeeld paardrijden of zeilen, dat er een externe kracht voor gevraagd wordt. Verder zijn er binnen de teams van KSH genoeg mensen met allemaal eigen kwaliteiten die workshops kunnen geven.

2. Hoe ziet het activiteitenaanbod er uit?

Er worden dagelijks losse activiteiten aangeboden en minimaal 3 workshops per week. Het aanbod in een week wordt afgewisseld van o.a. creatieve, sportieve en educatieve workshops. Sportworkshops komen altijd terug, een kind moet vooral na een dag school zich kunnen uitleven, ontspannen en bewegen is dan ook een uitlaatklep.

3. Wat is de visie van KSH omtrent vrij spelen en het activiteitenaanbod?

Gedurende de tijd dat een kind dagelijks bij ons verblijft is het belangrijk dat er een balans is tussen vrij spelen en het aanbieden van gerichte activiteiten en/of workshops. Ieder kind is anders en wij willen het kind de ruimte geven om hierin zelf een keuze te maken en eigen interesses te ontwikkelen waardoor de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van het kind  bevorderd wordt. Tijdens vrij spelen komen kinderen zelf tot prachtige ideeën waar je als pedagogisch medewerker weer nieuwe inspiratie uit kan halen. (voor een workshop bijvoorbeeld).

4. Wat is volgens KSH een activiteitenaanbod?

Onder het activiteitenaanbod verstaan wij het gericht aanbieden van (losse) activiteiten en workshops (4 tot 8 opbouwende activiteiten). Hierbij houden wij rekening met de diversiteit in behoefte, leeftijd en ontwikkelingsgebieden van de kinderen.

Door afwisseling in workshops is het kind in de gelegenheid om alle ontwikkelingsgebieden te ontdekken en uit te bouwen. Kinderen komen in aanmerking met nieuwe dingen en ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze blij van worden. Kinderen ontdekken wat ze goed kunnen wat weer goed is voor zelfvertrouwen van het kind. Het ene kind zal goed zijn in koken, die weer in sporten etc!

In de vakanties vervallen de workshops en bieden wij thema’s aan. Deze thema’s vormen de basis voor de activiteiten en uitstapjes die in de vakanties worden aangeboden.

5. Zijn de kinderen betrokken bij het samenstellen van het activiteitenprogramma?

Ja. Vooraf wordt er gevraagd aan de kinderen wat ze leuk vinden (kringgesprekken, kindderraad). Na afloop wordt er geëvalueerd. Welke workshop vonden ze leuk, welke wordt er opnieuw aangeboden etc. Ze helpen soms mee met maken van een workshop of geven zelf een workshop voor de overige kinderen. De oudste meiden hebben bijvoorbeeld een make up workshop voor de kleuters gegeven en de jongens hebben een proefjesworkshop aangeboden. Verder hebben wij samen met de kinderen een workshop koken gemaakt, de kinderen hebben zelf een recept meegenomen en die hebben wij gebundeld en ook uitgevoerd.
NETTO KOSTEN KINDEROPVANG