KSH KDV De Buskes

KSH KDV De Buskes

Ben Websterstraat 3 3069 XJ  Rotterdam

T 010-220 7918 / F 010-286 9928

Email: buskes@kinderservicehotels.nl

 

LRK 451472299

 

KSH KDV De Buskes is een uniek kinderdagverblijf in ‘Ds. J.J. de Buskesschool’.

Op ons kinderdagverblijf hebben wij één verticale groep waar kinderen van 0-4 jaar worden opgevangen. De visie van KSH is “Het moet gewoon leuk zijn” zie je overal terug. Kinderen kunnen kiezen uit diverse hoekjes waar ze heerlijk kunnen spelen, afgestemd op hun belevingswereld. Denk bijvoorbeeld aan een poppenhoek of  een baby hoek waar de baby’s ongestuurd kunnen kruipen en spelen. Of de kinderen kunnen aan tafel puzzelen, met lego spelen of een auto baan maken.  Kinderen kunnen meedoen met bijvoorbeeld een workshop peuteryoga of muziek.

Op deze locatie is ook een buitenschoolse opvang gevestigd, de KSH Kidsclub Buskes

 

 

 

 

KSH biedt op deze locatie het zogenaamde Peuterarrangement aan. Het werken met de peuters, is vergelijkbaar met het traditionele peuterspeelzaalwerk. Het verschil is dat kinderen, die gebruik maken van de kinderopvang langer in dezelfde groep kunnen blijven, dus ook vóór en ná het aanbod van het Peuterarrangement.

Peuters vanaf 2 jaar bereiden we voor op het basisonderwijs. Dat kan in de peuterspeelzaal, maar exact hetzelfde programma bieden we ook in de kinderopvang. Peuters kiezen immers niet of ze naar de peuterspeelzaal gaan of naar de kinderopvang. Zij willen gewoon lekker kunnen spelen met leeftijdgenootjes. KSH speelt hierop in door steeds meer de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk met elkaar te integreren. Dat sluit ook aan op het beleid van de overheid, die het samengaan van de beide opvangsoorten stimuleert.

De pedagogisch medewerkers van het Peuterarrangement bieden uw kind een veilige, gezellige en uitdagende omgeving waar ‘spelend leren’ centraal staat. Tevens begeleiden zij kinderen in hun ontwikkeling. De medewerkers werken met een vaste groep kinderen aan een programma waarin bijvoorbeeld taalontwikkeling en sociale vaardigheden aan bod komen.

Doordat het Peuterarrangement onder de wet kinderopvang valt, is het mogelijk in aanmerking te komen voor de fiscale vergoeding van het Rijk. De tarieven voor het Peuterarrangementen vindt u op de prijslijst. 

 

Klik hier voor inzage in de GGD rapportages
 Er is een oudercommissie actief binnen KSH De Buskes. Email: oc-buskes@kinderservicehotels.nl 

 

 

 

 

 

 

NETTO KOSTEN KINDEROPVANG