In april 2019 zijn we begonnen met het twee-jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder de ouder(s)/ verzorger(s) van de door KSH opgevangen kinderen.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in een rapport : Tevredenheidsheidsonderzoek 2019

NETTO KOSTEN KINDEROPVANG