De nieuwe tarieven voor 2019 staan op onze website. Voor de meeste tarieven zijn de uurprijzen gelijk aan de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag, namelijk € 8,02 voor het kinderdagverblijf en € 6,89 voor de buitenschoolse opvang. De tariefoverzichten treft u op deze pagina aan.

U treft hier ook een aantal voorbeeldberekeningen aan met het verloop van de nettokosten over de jaren 2017,2018 en 2019.

Via onze rekenmodule is het mogelijk om een berekening van de netto kosten kinderopvang.

NETTO KOSTEN KINDEROPVANG