De prijzen voor de kinderopvang bij KSH zijn per 1 januari 2018 aangepast. KSH volgt nagenoeg de stijging die ook wordt toegepast op de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag.

Dit betekent dat voor de meeste opvangsoorten bij KSH (KDV, BSO, NSO+) de uurtarieven, net als in 2017, niet hoger zijn dan de maximum uurtarieven die de Belastingdienst hanteert
(KDV € 7,45 – BSO € 6,95).

Voor alle tarieven verwijzen wij naar de prijslijsten 2018, deze zijn te downloaden via deze pagina.

NETTO KOSTEN KINDEROPVANG