KSH KDV De Stelberg te ...

KSH KDV De Stelberg – het nieuwe kinderdagverblijf van KSH – is nu ook officieel geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 104983358. Het kinderdagverblijf in de wijk Prinsenland te Rotterdam biedt opvang aan maximaal 24 kinderen en is gevestigd in een...

Informatie over uitbeta...

In 2014 heeft de Belastingdienst anti-fraude maatregelen ingevoerd waarbij er voor een belastingplichtige maar één bankrekeningnummer gebruikt wordt. De invoering daarvan heeft veel gevolgen voor alle belastingplichtigen. Hieronder treft u informatie over deze regeling, zoals deze thans...

Onze kwaliteit

Alle processen binnen KSH zijn gewaarborgd in het interne kwaliteitssysteem dat is gestoeld op HKZ certificeringssysteem. Dit interne systeem, dat continue wordt aangepast op basis van ervaringen, veranderende wetgeving of vernieuwde inzichten op pedagogisch of veiligheidsgebied,...

Onze kinderen

Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen hun dierbaarste bezit aan ons toe. KSH wil dit vertrouwen waarmaken door kinderen een veilige, verantwoorde en creatieve opvang aan te bieden. Wij delen graag onze werkwijze met ouders. Daarom hebben wij in ons pedagogisch...