KSH KDV de Buskes gaat ...

Het is bijna zover. Op 24 augustus 2015 opent Kinder Service Hotels (KSH) haar 9e kinderdagverblijf locatie. Nadat er al jaren een buitenschoolse opvang locatie (KSH Kidsclub De Buskes) gevestigd is in de Ds. J.J. Buskesschool (Ben Websterstraat 3 te Rotterdam) volgt nu KSH KDV De Buskes...

Kinderopvangtoeslag 201...

De Belastingdienst is bezig met het verstrekken van de definitieve beschikkingen Kinderopvangtoeslag over het jaar 2013. KSH heeft, naar aanleiding van vragen van ouders, bemerkt dat niet alle beschikkingen juist zijn vastgesteld. Dit lijkt zich met name voor te doen in de volgende...

Informatie over uitbeta...

In 2014 heeft de Belastingdienst anti-fraude maatregelen ingevoerd waarbij er voor een belastingplichtige maar één bankrekeningnummer gebruikt wordt. De invoering daarvan heeft veel gevolgen voor alle belastingplichtigen. Hieronder treft u informatie over deze regeling, zoals deze thans...

Onze kwaliteit

Alle processen binnen KSH zijn gewaarborgd in het interne kwaliteitssysteem dat is gestoeld op HKZ certificeringssysteem. Dit interne systeem, dat continue wordt aangepast op basis van ervaringen, veranderende wetgeving of vernieuwde inzichten op pedagogisch of veiligheidsgebied,...